Prosjekt Pitch & Put

Anlegget skal komplettere og utvide tilbudet, særlig overfor barn og unge, og være et lavterskel tilbud til alle som ønsker å bli kjent med golf, og å prøve ut golf fra første dag de møter på golfbanen.

Bakgrunn for prosjektet

Det har utviklet seg en ny golfaktivitet, både i Norge og internasjonalt, med egne turneringer på korthullsbaner, såkalt Pitch & Put” anlegg. Per i dag er det kun 10 “Pitch & Put” anlegg i hele Norge, ingen av disse ligger i Telemark. Et slik anlegg vil derfor fyllet et behov, og gi muligheter til å arrangere regionale og nasjonale turneringer i området. En Pitch & Put bane vil også også dekke et behov for et anlegg av topp kvalitet til barn, unge og nye golfspillere. En slik bane vil bidra til gode og rettvise golfopplevelser. Norsjø golfklubbs 6-hullsbane som den ser ut i dag, er ikke av god nok kvalitet til å gi spillene en “rettvis” opplevelse.

Om det nye anlegget

Anlegget skal bruke det areal som dagens 6-hullsbane disponerer. Anlegget vil dekke et areal på ca. 50 da, og ha 6 hull med en hull lengde på fra ca. 60 til 110 m. Anlegget vil bli bygget fagmessig med vanningsanlegg i henhold til bestemte krav. Driving rangen og klubbhuset ligger tett på nyanlegget.

 

Andre oppgraderinger

Samtidig med bygging av dette anlegget planlegges en oppgradering av utslagsstedene (driving rangen) på banen. Dette innbefatter oppvatring av terreng og innkjøp og utlegging av nye utslagsmatter. Anlegget vil bli bygget etter tilfredsstillende krav til idrettslig formål og krav til sikkerhet.

Takk for din melding

Vi svarer deg så raskt vi bare kan.

Hilsen Norsjø Golfpark