Her vil styrerefrat og annen informasjon bli lagt ut som vedlegg.

 

MEDLEMSMØTE
Klubbhuset, mandag 22.5 kl 18.00

Styret i Norsjø Golfklubb inviterer til medlemsmøte på klubbhuset mandag 22. mai kl 18.00.
Program:     
•    Velkommen
•    Professor Nils Asle Bergsgard ved HSN i Bø : Anleggspolitikk og aktivitet- hvordan golf kan få en større andel av den offentlige anleggstøtten
•    Svein Arntsen – Handlingsplanen for Norsjø golfklubb vedtatt på årsmøtet
•    Inger Lise Bergan –« Prosjekt ivaretakelse» i regi av Norges Golfforbund
•    Svein Arntsen – Aktivitetsplan for tiltak, dugnadsinnsats og mindre investeringer i samarbeid med golfparken ( her blir det anledning til å melde seg på lister over aktuelle oppgaver!)
Vi tar sikte på at møtet er slutt senest kl 20.00.
VELKOMMEN!

Hilsen styret

Sponsor Sparebank 1 Telemark