Her er det trangt om du bruker driver, skog på begge sider. Plasser ballen ved 150 m-merket på venstre side av fairway. Du har nå et perfekt innspill til en stor green.