SAKSPAPIRER- ÅRSMØTE I NORSJØ GOLFKLUBB

Vi kaller med dette inn til årsmøte i Norsjø Golfklubb

Tid:        Onsdag 1.mars  kl 18.00

Sted:     Bø hotell – enkel bevertning

  Kl 18.00             Medlemsmøte

                               Resultat Norsjø Golfpark AS 2022

                               Virksomhetsplan for Norsjø golfklubb – orientering om prosess

Kl 18.30 Saker til behandling- årsmøte Norsjø Golfklubb:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  1. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
  1. Årsmelding 2022
  1. Godkjenning av årsregnskap 2022
  1. Innkomne forslag
  1. Budsjett 2023
  1. Fastsettelse av medlemskontingent 2024
  1. Tilbud om kjøp av gnr 41 bnr 25 I Nome kommune
  1. Valg av styre, komitéer og revisor

1innkalling_aarsmlding_regnskap

2Tilbud gnr bnr

3kalkyle

4Norsjø Golfklubb La_ve_A3_Liggende

5NORSJ GOLFKLUBB – valgkomiteens innstilling 2023

Med vennlig hilsen

Svein Arntsen

  Styreleder

Takk for din melding

Vi svarer deg så raskt vi bare kan.

Hilsen Norsjø Golfpark