ÅRSMELDING FOR NORSJØ GOLFKLUBB 2015
Klubbens styre har bestått av:
    Leder:             Petter Grini
    Nestleder:        Inger Lise Eriksrud Bergan
Styremedlemmer:    Kristoffer Gaathaug, Steinar Nykås, Karin Elise Wendelborg, Cornelis Brockhus, og Lisbeth Skjelbred (vara)        
    Kasserer:         Kristoffer Gaathaug
    Revisor:        Svenn Ivar Sannes og Svein Arntsen
    Valgkomite:         Runar Hellekås og Trond Hellekås    
Andre verv:
Representanter Nome Idr,råd:     Kjell Bjarne Granbakken og Kristoffer Gaathaug
Juniorkomite:             Mattias Andreasson og Petter Grini.
           
                                      
Seniorkomite:           Kjell Bjarne Granbakken, Dagfinn Fagermo, Vidar Standeren og Halvor Nordskog.
                                      
Turneringskomite:          
Leder:             Petter Grini
Kjell B. Granbakken , Øyvind Syvertsen og Lisbeth Skjelbred.
         
Økonomi og markedskomite:    Reidar Norschau,  Tor Magne Skjelbred og Hans Storli

Bane og dugnads-komite:            Oddbjørn Brevik, Jan Børke og Wolfgang Felbinger
                                      
Handicapkomite:           Wolfgang Felbinger, Rolf Henriksen og Kjell B Granbakken
                                      
Damegolf:                     Lisbeth Skjelbred og Mette Syvertsen.

Herregolf:                     Olav Aaland og Kjell B. Granbakken.
                                     
Veien til golf:                 Mattias Andreasson
                                      

MEDLEMSTALL: Norsjø Golfklubb har pr. 31.12.2015 695 medlemmer mot 717 i 31.12.2014.
MØTEVIRKSOMHET: Det er i perioden 29.01.15 – 29.01.16 avholdt 8 styremøter


TURNERINGSKOMITEENS ARRANGEMENTER:
I 2015 blei det gjennomført 21 turneringer mot 15 i 2014.
De turneringene vi har hatt har vært godt gjennomført og vi har hatt mange deltagere i år. På det meste var vi 94 deltagere. Flere har vært over 50, så det har vært bra i år.
Håper at vi kan øke deltagere i år på enkelte andre turneringer også som f.eks Pink Cup som gir støtte til en viktig sak.
Vil takke alle i som bidrar til at vi kan få gjennomført turneringene og håper at vi ses igjen i 2016.
Petter
Det ble arrangert herredag på onsdager, damedag på torsdager og seniorgolf på tirsdager hele sesongen.
HOLE IN ONE: Følgende av klubbens medlemmer har fått hole in one på Norsjø Golfpark:     
-    10. Mai Trond Hindrum, hull 11
-    17.Juni  Wolfgang Felbinger, hull 15
-    30. Juni Lars Rukan, hull 4
-    9. August Mari Rorgermoen hull 2
-    10. August Eva Winsnes hull 2

Kursvirksomhet: Lisbeth M.Skjelbred har gjennomført dommerkurs og er når golfdommer.
DRIFT OG ØKONOMI: Klubben har mottatt støtte/tilskudd fra Bingodrift kr 68313,-  kr 34231,- fra grasrotandelen og kr 108593,- i momskompensasjon fra Norges idrettsforbund.
Klubbens resultatregnskap for 2015 viser underskudd på -169899,-
Klubben har også i år hatt inntektene av salget av sponsorskilt på drivingrangen. Dette er en av de store inntektskildene til klubben, det er derfor viktig at alle medlemmer fortsetter å bruke sine kontakter på å selge skilt.
Klubben har også i 2015 gjennomført en rekke dugnader, 2 store dugnader på banen høst og vår. Styret ønsker å takke alle som har deltatt på dugnad i en eller annen form i løpet av året.

VTG 2015
Fastsatte kurs:
April 12 stk, mai 7 stk, juni 13 stk, juli 8 stk, sep 3 stk, totalt 43.
 
Private kurs:
6 stk.
 
Sagavold folkhøgskole valgfag golf VTG 10 stk.
 
Totalt 2015 er det 59 stk som gjennomført kurs VTG.
Med vennlig hilsen
 
Mattias Andreasson

Ulefoss, 20.01.16                
Norsjø Golfklubb
Styre

 

 


        Kontakt oss:
        35949400
        post@golfparken.no

Sponsor Sparebank 1 Telemark