Ulefoss, 30.januar 2015

POTOKOLL ÅRSMØTE I NORSJØ GOLFKLUBB

Tid:     29. januar 2015 kl. 18.00
Sted:     Årnes kafeteria
Kl. 18.00    Medlemsmøte
        Sak:    Orientering om Norsjø Golfpark
-    Resultat 2014
        Parken informerte.

Kl. 18.30
    ÅRSMØTE
Saker til behandling:

1.    Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer, 34 medlemmer møtte

2.    Godkjenning av innkalling og saksliste
    Innkallingen blei godkjent, det blei lagt til et punkt 7. klubbens garantisum ovenfor parken, sakslisten blei deretter godkjent.

3.    Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
    Inger Lise Bergan(dirigent), Ragnar Kisfoss (referent), Øyvind Syvertsen og Kjell B. Granbakken(underskrive protokollen)

4.    Årsmelding 2014
    Godkjent

5.    Godkjenning av årsregnskap 2014
    Godkjent

6.    Innkomne forslag
    Det var ingen forslag som hadde kommet inn.

7.    Det blei vedtatt og øke klubbens garantisum til kr.1700000.-

8.    Fastsettelse av medlemskontingent 2015
    Godkjent

9.    Budsjett 2015
    Godkjent

10.    Valg av styre, komitéer og revisor
    Hele valg komiteens forslag blei godkjent. valgkomiteens forslag ligger vedlagt protokollen.
    


    Øyvind Syvertsen                    Kjell B Granbakken
    sign                            Sign
 

 

 


        Kontakt oss:
        35949400
        post@golfparken.no

Sponsor Sparebank 1 Telemark