Styret i Norsjø golfklubb kaller inn til årsmøte på Årnes kafeteria torsdag 17. mars kl. 18.00. Det blir enkel bevertning.

Se årsmelding ngk 2021 >>

 

Kl. 18.00 Medlemsmøte
Orientering om status Norsjø Golfpark AS:
Regnskapsresultat 2021 og årsmelding 2021.

Kl. 18.30 Saker til behandling- årsmøte Norsjø Golfklubb:
Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
Årsmelding 2021
Godkjenning av årsregnskap 2021
Innkomne forslag
Fastsettelse av medlemskontingent 2023
Budsjett 2022
Forslag til ny logo – godkjenning
Valg av styre, komitéer og revisor

Takk for din melding

Vi svarer deg så raskt vi bare kan.

Hilsen Norsjø Golfpark