Åpning av pitch og put banen

Bakgrunn for pitch og put banen

Pitch og put banen skal komplettere og utvide tilbudet, særlig overfor barn og unge, og være et lavterskeltilbud til alle som ønsker å bli kjent med golf. Det har også utviklet seg en ny golfaktivitet, både i Norge og internasjonalt, med egne turneringer på korthullsbaner, såkalt Pitch & Put” anlegg. Per i dag er det kun 10 “Pitch & Put” anlegg i hele Norge, ingen av disse ligger i Telemark. Gjennom å lage en fullverdig Pitch & Put bane får vi også muligheter til å arrangere Pitch & Put turneringer i Telemark.

Åpning av banen

Banen tar form, og vi gleder oss til offisiell åpning med spennende aktiviteter. Mer informasjon om baneåpning og planer for banen kommer.

Takk for din melding

Vi svarer deg så raskt vi bare kan.

Hilsen Norsjø Golfpark