9 hull for bedre helse

9 hull for bedre helse

Gå 9 hull for bedre helse et par ganger i uken

Det er nok med to ganger i uken. Vi hører at myndighetene er bekymret for befolkningens lave fysiske aktivitetsnivå. De anbefaler at voksne er moderat fysisk aktive minst 30 minutter fem dager i uken, dvs. 3,5 time fysisk aktivitet i uken.

Barn og unge bør være fysisk aktive minst 60 minutter pr dag. Dersom man går to 9 hulls runder på en golfbane i uken er myndighetenes ønskede krav godt og vel oppfylt. På 18 hull går du over 16.000 skritt og går samlet over 10 km.

En av de mest samfunnsøkonomiske idrettene

2012 gjennomførte professor Jan Ove Tangen ved HIT en skisse til samfunnsanalytisk analyse om golf og helse. Han utga resultatet som en publikasjon han kalte «Golfens
helseregnskap» – I sitt sammendrag oppsummerer professor Tangen med bl.a. følgende interessante utsagn:

«Samlet sett vil den brutto samfunnsøkonomiske nåverdien av golfspillets helseeffekter tilsvare over 300 milliarder kr. Nettoverdien vil være ca. 250 milliarder.

Om helse er målet for den offentlige støtten kan det hevdes at golfspill er en av de mest kostnadseffektive idrettene sammenliknet med andre organiserte idretter.

Golfeffekten

Golfeffekten er den totale forbedring av helse og livskvalitet ved å spille golf. Golf er en av de idrettslige utendørs aktiviteter som i sitt mangfold gir mest effektiv og vedvarende forbedring i helsekvalitet gjennom moderat anstrengelse.

Du går, slår og søker etter mestring. Som fysisk og psykisk aktivitet, stimulerer golf hele kroppen på en positiv og fordelaktig måte.

Golfeffekten måles ikke i poeng, slag eller plassering på en resultatliste. Golfeffekten er helt og holdent din personlige gevinst. Med en rimelig beskjeden starthjelp er det din egen innsats som gir resultater, og premien er en sunnere, friskere og mer tilfreds utgave av deg selv.

Golfeffekten oppnås og måles gjennom:

  • Selvopplevd livskvalitet og tilfredshet med livet, målt ved for eks: PQoL. (Standardiserte spørreskjema).
  • Redusert hjertefrekvens i hvile (hvilepuls).
  • Reduksjon av midjemål.
  • Senkning av blodtrykket

Golfeffekten er den forbedring du oppnår etter 180 dagers jevnlig aktivitet. Ved å fortsette aktiviteten vil effekten øke og etter hvert etablere seg som en tilnærmet stabilt forbedret helsetilstand.

9 hull til bedre helse

For golf-Norge er det også viktig å få en god dokumentasjon av golfens betydning for folkehelsen. I heftet ”9 hull til bedre helse”, som er en sammenstilling av golfens helsegevinst i relasjon til myndighetenes anbefalinger, har vi belyst dette temaet nærmere. Heftet er utarbeidet av Jan Ove Tangen, Professor ved Høgskolen i Telemark i samarbeid med NGF.

Takk for din melding

Vi svarer deg så raskt vi bare kan.

Hilsen Norsjø Golfpark