Seniorgolf

Arbeidsgruppa i Seniorgolfen har i året 2017 bestått av: Vidar Standeren, Lars Rukan, Knut Moe og leiar Halvor Nordskog.
Me har også i år hatt 2 medlemsmøte. Det eine for å vedta sammenlagt premiering. Det andre møtet var i forbindelse med årsavslutninga i seniorgruppa der reglar for sesongen 2018 blei vedtekne.

Golfsesongen 2017 har vore veldig bra for seniorgruppa. Stort sett godt vær på tysdagane, blide golfarar og auka deltaking. Totalt var det 57 (48) (26) ulike seniorgolferar innom oss på tysdagane. 34 (27) (17) deltakarar var det meste på ein dag.

Seniorgolfens styrke og varemerke er den sosiale samlinga med premieutdeling etter endt golfrunde. Dei aller fleste blir verande til "dagens" golfballar har funne sine nye eigarar. Ettersom talet på deltakarar har stige er også ventetida til premieutdelinga blitt lengre.

Me har derfor på "gode dagar" starta frå fleir utslag. Med forventa enda større deltaking i 2018 vil arbeidsgruppa ha eit møte med Mathias og Ragnar før sesongstart, slik at me kan få dette i meir faste former, som og passar for klubben i høgsesongen.

Me vil oppfodre alle som har tilgang til "nettet" om å forhåndspåmelde seg i golfbox. Alle må møte seinast kl. 10,45. Reglar m.m. ang. seniorgolfen, ligg inne på nettet under seniorgolfen på åpnings menyen. Kopi av desse vil du og finne på den nye glasstavla på klubbhuset.

Årsavslutninga var 26/9 med lapskaus og is, samt premieutdeling. Knut Moe gjekk til topps samenlagt for andre gong, etter å ha "knust" Wolfgang Felbinger med 1 poeng. Ståle Padøy tok tredje-plassen.

Seniorgolfen stod for "tilleggsaktivitetar" under Norsjø Golfklubbs arrangement under "Åpen Dag".

 

 

Takk for i år og velkommen til konses tysdagar i 2018.

Norsjø Golfs Seniorgruppe

v/Halvor Nordskog.

P.S. ( ) og ( ) er for åra 2016 og 2015.