5.1 DELMÅL JUNIOR/ELITE GOLF

a) Klubben skal arbeide for økt junior aktivitet og antall junior golf spillere i klubben på alle nivåer.

b) Klubben skal støtte junior elitegruppas satsinger og denne gruppens utviklings-/resultatmål som er;

  • Stille juniorlag i 1:a divisjon eller bedre,
  • Stille herrelag i 1:a divisjon eller bedre,
  • Å ha spillere som representerer Norsjø golfklubb på Norges Cup, Titleist Tour, Junior B Tour samt Junior C Tour.
     

c) Øke antall junior golf spillere med gjennomført ’veien til golf’ kurs, etablert handicap og elite junior spillere.

d) Øke antall junior golf turneringer og deltakelse på turneringer (klubb nivå, regionalt og nasjonalt).

e)Følg og vær bevisst på idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.

5.2 TILTAK FOR Å NÅ DELMÅL JUNIOR/ELITE GOLF

a) Tilby golf trening/instruksjon til barn og ungdom fra 6-19 år. Det er 4 grupperinger:
1) Junior Elite: Handicap 18 eller lavere.
2) Junior 1: Handicap 36 -19
3) Junior 2: Alder 13 år – 19 år.
4) Junior 3: Alder 6 år – 12 år.

  • Rekruttere 6 assisterende trenere. 2 per gruppe Jr. 1, 2, 3.

b) Tiltak for å nå delmål for junior elitegruppas satsinger er som følger;

  • Inspirere, ivareta og legge til rette for spillernes individuell utvikling samt å skape en god team følelse i gruppen med en genuin klubbfølelse for Norsjø golfklubb!

c) Legge til rette for junior deltakelse i klubbturneringer og spill på korthulls bane og/eller 9/18-hulls bane slik at juniorer får mer spilletid og større mulighet til forbedring og utvikling.

d) Tilby en junior ’veien til golf’ kurs.

e) Planlegg og arrangere junior klubbturneringer og tilby informasjon om andre junior turneringer regionalt/nasjonalt via websiden, osv.

f) God informasjon om junior gruppe satsingen på egen webside, brosjyre, klubbtavle, flyers, osv.

g) Erkjennelse for fremragende innsats i løpet av en sesong via en stipendordning og/eller diplom på slutten av sesongen (for eks. på junior slutt turneringen).

h) Assisterende trenere får tilbud om å delta på relevante kurs, trening, osv. for junior golf satsing som kan hjelpe dem å øke kompetansen sin.