Et trangt utslag med skog på begge sider av fairway. Bunker på venstre side av green. Det er også en bunker lenger ut på høyre side, men den er ikke så mye i spill.