Med en god drive er det mulig å nå inn på 2. slag. OB langs venstre kanten ved veien. Legg utslaget en liten tanke til venstre for å prøve og få ekstra trill på ballen da det heller ned til høyre. Bunker til høyre for green.