Et par 5-hull som kan nås på 2. slag. Ved sikkert spill bruker du jern helt frem til green. Midterste del av fairway heller til venstre