Her er det bratt oppover, så det kan være vanskelig å få nok løft med driveren. Sikt til venstre på fairway. Greenbunker høyre side.