Her er det forholdsvis trygt å drive ut. Sikt til venstre i fairway så korter du inn lengden til green. Stor ondulert green.